Privacy verklaring

Inleiding

Dit is de privacy verklaring van Ciclismo Casual (hierna “wij”). De privacy van jou als klant en/of bezoeker staan bij ons hoog in het vaandel. Wij handelen ten alle tijden in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken voor onze eigen activiteiten.

Wie zijn wij?

Wij zijn Ciclismo Casual. Wij ontwerpen, produceren en verkopen casual shirts geïnspireerd op wielrennen. Wij houden van de Koers en vertalen dit naar unieke en stijlvolle shirts die vooral in de vrijetijd gedragen worden.Wij zijn gevestigd aan de Kolenbergstraat 2c in Blokker (Nederland). Deze privacy verklaring ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Privacy helpdesk

Voor vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kun je contact opnemen met Niels Visje via niels@ciclismocasual.com of op telefoonnummer 06-50277234.

Beveiliging

Wij hebben vanuit Ciclismo Casual passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens ten alle tijden te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch conform de laatste richtlijnen beveiligd zijn. Ook houden wij bij wie er toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata van Ciclismo Casual.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Orderhistorie

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

 • Om de aangeschafte producten te kunnen leveren en te kunnen factureren;
 • Om te kijken of je wel echt bent wie je zegt dat je bent (ingeval van fraude);
 • Om je bestelling af te handelen en je op de hoogte te houden van je bestelling;
 • Om je pakketje het juiste adres te laten bezorgen;
 • Om jouw eventuele retourzending op de juiste wijze te kunnen verwerken;
 • Om je op de hoogte te houden van onze aantrekkelijke aanbiedingen;
 • Om gepersonaliseerde reclame jouw kant op te sturen, mits je daar toestemming voor gegeven hebt;
 • Om de webwinkel te kunnen verbeteren op alle fronten, zodat jouw winkel genot verbeterd;
 • Om onze diensten en producten te verbeteren;
 • Om onze diensten en producten op jouw wensen af te stemmen;
 • Om informatie over je te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving.

Ciclismo Casual nieuwsbrieven

Je kan je bij ons aanmelden voor onze nieuwsbrief. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kan je heel gemakkelijk jezelf uitschrijven d.m.v. de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Personalisatie

Om jou als bezoeker te voorzien van een gepersonaliseerde ervaring in de webwinkel, nieuwsbrieven en online advertenties verzamelen wij gegevens die betrekking hebben tot jouw surfgedrag binnen de webwinkel, activiteiten op onze andere kanalen en eventuele orderhistorie van onze online bezoekers / klanten. Met deze gegevens krijgen we meer inzicht in jouw interesses en kunnen zodoende relevanter zijn op elk kanaal waar je ons bezoekt. Vanuit Ciclismo Casual vinden wij het belangrijk dat jij in control bent en daarom kun je altijd zelf bepalen op welke manier en hoe lang je gevolgd wilt worden, je gegevens inzien en eventueel op verzoek te verwijderen. Het betreft hier enkel de gegevens die gebruikt worden voor de gepersonaliseerde ervaring. Een verzoek tot verwijdering dient per mail te worden ingediend via niels@ciclismocasual.com en waarbij de betrokkene dient te specifiëren welke gegevens er verwijderd dienen te worden.

Bijzondere gegevens

Wij verwerken één type bijzondere persoonsgegevens, namelijk: geslacht. Geslacht verwerken wij om je aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of ‘meneer’, zodat wij te allen tijde weten met wie wij te maken hebben indien wij bijvoorbeeld een verzoek krijgen.

Rechten van betrokkenen

Onder de wet Algemene Verordening Gegegevensbescherming heeft iedereen een aantal rechten. Wij wijzen je graag op jouw rechten als betrokkene. Heb je tips of opmerkingen, dan horen wij dat graag.

 • Informatie en inzage:Je kunt inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
 • Vergetelheid:Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben door ons laten verwijderen. Het kan echter zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld: wettelijke bewaartermijn boekhouding van 7 jaar) die gegevens nog wel moeten verwerken.
 • Beperking:Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar:Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
 • Dataportabiliteit:Dit is een nieuw recht onder de AVG. Je kan je persoonsgegevens (laten) overdragen.

Om van je rechten gebruik te kunnen maken, kun je contact opnemen met Niels Visje via niels@ciclismocasual.com. Daarnaast kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat graag. Binnen Ciclismo Casual hechten wij veel waarde aan jouw privacy en daarom zijn wij altijd bereid om met jou in gesprek te gaan op het moment dat jij ergens mee zit.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk – in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren – voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Grondslagen en de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou (consument) en ons (webwinkel). Tot slot verwerken wij sommige gegevens met jouw toestemming, zoals bij het plaatsen van een bestelling en het versturen van onze nieuwsbrieven.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn zogeheten (sub-)verwerkers. Wij zorgen ervoor dat deze partijen voldoende waarborg bieden aan technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Om ze hieraan te houden sluiten wij verwerkingsovereenkomsten met daarin onder meer dat zij jouw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van ons. In hoofdlijnen heeft Ciclismo Casual met de volgende type (sub-)verwerkers te maken: leveranciers, fulfilment magazijn (logistiek centrum), vervoerder, IT-beheerders, hosting providers en diverse marketing software.

Wat doen we niet met je gegevens?

Wij zullen jouw gegevens nooit aan andere partijen dan Ciclismo Casual en/of gelieerde bedrijven aanbieden of verkopen. CookiesOm ervoor te zorgen dat de website van Ciclismo Casual goed functioneert, maken wij gebruik van Cookies.

Wijziging van privacy verklaring

Het kan zijn dat deze privacy verklaring van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren je dan ook om zo nu en dan de privacy verklaring te raadplegen als je toch bij ons aan het winkelen bent. Onderaan de privacy verklaring zullen wij ten alle tijden de versie nummer en datum aanpassing bijhouden.

Privacy verklaring Ciclismo Casual | Versie: 2.0.1 | 14-7-2020